} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Về JVC


         JVC - Hội thân hữu Nhật Việt là tổ chức nghiên cứu phương pháp học tiếng Nhật dành riêng cho người Việt​, phát triển cộng đồng Nhật ngữ ​tại Việt Nam, Nhật Bản và trên thế giới. Thành lập tại Chiba - Nhật Bản ngày 6/2/2014 dưới sự hỗ trợ của cộng đồng người Nhật tại Chiba và các tổ chức giáo dục, truyền thông bản địa.

        Sau 3 năm phát triển, tại Việt Nam, Hội đã có cở sở tại Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh. Tại Nhật, Hội cũng đang nỗ lực phát triển các cộng đồng hỗ trợ nhau học tập trên nhiều thành phố như Tokyo, Chiba, Osaka, Nagoya, Kobe, Fukuoka.

       Mục tiêu hướng tới văn hoá "Sempai - Kohai", là hạt nhân cho một cộng đồng những người trẻ Việt phấn đấu phát triển bản thân và thành công với Nhật Bản. Hàng ngày hàng giờ, hơn 8000 Sempai - Kohai trên toàn Việt Nam, Nhật Bản đang cùng nhau xây dựng một Hội Thân Hữu Nhật Việt trở thành điểm đến của những tín đồ Nhật ngữ muồn học tập một cách Năng Động - Hiệu Quả - Đầy Chất Lửa.