Giỏ hàng

Chương trình hướng dẫn học tập

Chương trình hướng dẫn học tập GAKUZAI
Chương trình hướng dẫn học tập GAKUZAI
Nhận thấy những nhược điểm của việc học truyền thống chỉ có sách, việc phát triển của công nghệ thông tin và máy móc có thể hỗ trợ như thế nào cho con người, JVC đã quyết định b...